Adriana Esanu

Adriana Eșanu

Contact
E-mail: adriana.esanu@yahoo.com

Domenii de cercetare
Infracţiunile legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane; 
Evaluarea bazei juridice incriminatoare în concordanţă cu cerinţele de legalitate la nivel de incriminare înaintate de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; 
Infracţiuni care aduc atingere activităţii de serviciu. 

Disciplini predate
Drept penal. Partea Specială (ciclul I – Licenţă)
Infracţiuni care aduc atingere activităţii de serviciu (master 90 credite)

Educație
2009: Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova. Tema tezei de doctorat: „Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legislaţiei penale contemporane”;
2006: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2005: Licenţă în drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova.

Experiență profesională
2012-prezent: Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
2010-prezent: Avocat, Cabinetul Avocatului „Eșanu Adriana”;
2009-prezent: Formator, Institutul Naţional al Justiţiei;
2010-2011: Conferenţiar universitar interimar, Universitatea de Stat din Moldova;
2005-2011: Lector-tutore, Asociaţia Obştească „Clinica Juridică” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 2005 – 2011;
2006-2010: Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2006 – 2010.