Alexandru Canja

Alexandru Canja

Informații personale:
Locul nașterii: Republica Moldova, Chișinău
Data nașterii: 14 feb 1989

Informații de contact:
+37368032320
alexandrucanja@gmail.com
Str. Ion Creangă 61A, Mun. Chișinău.

Educație și formare:
01.09.2012 – 31.05.2014 Diploma de Master, titlul de master în Drept „Universitatea Liberă Internațională din Moldova”, Chișinau, Republica Moldova;
01.09.2008 – 31.05.2012 Diploma de licență, domeniul de formare profesională în Drept „Universitatea de Studii Europene din Moldova”, Chișinău, Republica Moldova;
01.09.1996 – 31.05.2008 Absolvent al învățământului liceal în Liceul Teoretic “Ion Creangă” , Chișinău, Republica Moldova;

Experiență relevantă:
2015 – Prezent – Avocat în cadrul Cabinetului Avocatului “Canja Alexandru”, Chisinău, Republica Moldova;
2014 – 2015 – Jurist IMSP “Institutul Mamei și Copilului”, Chișinău, Republica Moldova;

Participant în cadrul seminarelor/conferințelor:
„Protecția drepturilor minorităților naționale în instanțele de judecată și alte autorități publice: aspecte materiale și procedurale organizat de Centrul de Instruire a Avocaților în parteneriat cu Misiunea OSCE în Moldova” – Chișinău 2018;
”Mijloacele juridice ale creditorului în caz de neexecutare a obligației” – Chișinău 2018;
”Administratorul persoanei juridice în lumina Legii de modernizare a Codului civil” – Chișinău 2019;
Forumul „Statul de drept în Republica Moldova – perspectiva 2030” – Chișinău 2019;

Domeniul de activitate:
Drept civil, Drept comercial, Achizitii publice, Domeniul asigurarilor, Consilier juridic, Litigii.

Experiență profesională:
– consultaţii şi cereri cu caracter juridic;
– asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;
– redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
– asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;
– apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;
– stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;