Alexandru Cojuhari

Doctor habilitat în drept, profesor universitar

Domeniile de cercetare
Drept procesual civil
Drept civil
Dreptul la acţiune civilă

Disciplini predate
Drept procesual civil

Educație și formare
1991: a susţinut teza de doctor habilitat la Universitatea de Stat „Taras Şevcenco” din Kiev;
1972: a susţinut teza teza de doctor în drept la Universitatea de Stat „Taras Şevcenco” din Kiev;
1964: a absolvit cu eminenţă Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;
1955-1958: a făcut serviciul militar în rândurile Forţelor Armate ale ex-URSS;
1955: a terminat Şcoala Normală (pedagogică) din or.Soroca cu obţinerea calificării de învăţător la şcoala elementară.

Experiență relevantă
2009-2017: doctor habilitat, professor universitar Departamentul Drept Pprocedural, Facultatea Drept, USM;
2000 – face parte din grupul de experţi independenţi ai Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică;
2000-2009: şef al Catedrei de Drept Procesual Civil Facultatea Drept, USM;
1999 – membru al Asociaţiei Internaţionale în Drept Procesual (fondată în anul 1950);
1998 – membru al Consiliului ştiinţifico-consultativ de pe lângă Curtea Constituţională a Republicii Moldova;
1993 – membru al Senatului Universităţii de Stat din Moldova;
1993 – preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat de conferire a titlului ştiinţific de doctor şi doctor habilitat în drept, instituit pe lângă Universitatea de Stat din Moldova;
1992 – profesor universitar Catedra de Drept Civil şi Proces Civil;
1989 – şeful Catedrei de Drept Civil şi Proces Civil;
1974 – conferenţiar universitar Catedra de Drept Civil şi Proces Civil;
1970 – membru al Consiliului ştiinţifico-consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova;
1970 – lector superior Catedra de Drept Civil şi Proces Civil;
1964 – asistent Catedra de Drept Civil şi Proces Civil.

Publicații
65 de lucrări ştiinţifico-didactice (monografii, studii, broşuri, articole, etc.), în care sunt abordate probleme fundamentale ale teoriei dreptului procesual civil şi aplicarea în practică a normelor procesual-civile privind dreptul cetăţenilor şi a organizaţiilor la apărare judiciară.