Artiom Eni

Artiom Eni

Contact
artiomeni@yahoo.com

Domenii de cercetare
Instituția agentului sub acoperire în procesul penal

Disciplini predate
Dreptul procesual penal. Partea generală
Dreptul procesual penal. Partea specială
Criminalistica

Educație
din 2015: Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova. Tema tezei de doctorat: „Statutul și atribuțiile agentului sub acoperire în cadrul activității speciale de investigație”;
2014: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2012: Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Experiență
2014-prezent: Avocat, Baroul Chișinău;
2014-prezent: Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
2014-prezent: Lector-tutore, Asociația Obștească „ Clinica Juridică” din cadrul USM.