Aurel Baiesu

Aurel Băieșu

S-a născut la 19.07.1964, or. Chişinău.
A absolvit Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova (1986); doctor în drept, Universitatea de Stat M.V.Lomonosov, Moscova (1990); doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova (2012). Lector la catedra Drept civil, Universitatea de Stat din Moldova (1990-1993); conferenţiar la catedra Drept internaţional şi dreptul relaţiilor economice externe, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova (1994 – prezent); șeful catedrei Drept internaţional şi dreptul relaţiilor economice externe, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova (1994-2005); deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare juridice, numiri şi imunităţi (august 2009 – decembrie 2010); consilier în domeniul juridic al Preşedintelui interimar al Republicii Moldova (aprilie 2011 – ianuarie 2012); Ambasador al Republicii Moldova în Republica Italiană (ianuarie 2012 – aprilie 2013). Judecător la Curtea Constituţională (2013-2019).

A deţinut calitatea de membru al Uniunii avocaţilor din Republica Moldova; membru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova; membru al Consiliului ştiințific consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, membru al grupului de lucru pentru elaborarea Codului civil. A desfăşurat activitate în calitate de expert în proiectele internaţionale sub egida Băncii Mondiale, Băncii Europene, Consiliului Europei, PNUD, TACIS, USAID, etc.