Doina Cazacu

Doina Cazacu

Contact
cazacu.doina@usm.md

Domenii de cercetare
Drept internațional public, Drept internațional umanitar, Protecția internațională a drepturilor omului, Organizații internaționale,

Disciplini predate
Drept internațional public
Egalitate și nediscriminare
Drepturile omului și beneficiarii protecției internaționale

Educație
2016: Doctor în drept, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei. Tema tezei de doctorat: „Competența teritorială a statului în dreptul internațional public„;
2011: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2010: Licență în științe economice, Universitatea de Stat din Moldova;
2009: Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Experiență profesională
2019 – prezent: Lector, Departamentul Drept Internaţional şi European, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2011 – 2017, 2017 – prezent: Lector, Conferențiar universitar, Catedra Drept, Facultatea Protecție, Pază și Securitate, USEFS, 2011- 2017, 2017- prezent;
2015: Jurist-consultant în cadrul proiectului „Protecția juridică a părinților/tutorilor și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și acordarea asistenței juridice în vederea asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități”, ONG „Speranță și sănătate” ;
2013 – 2015: Secretariat, în monitorizarea și coordonarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 (SRSJ), Ministerul Justiției;
2010 – 2011: Jurist , SRL „Consult Grup”;
2009 – 2010: Specialist principal, Departamentul de Administrare Judecătorească.

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE 
2015: Curs de formare în domeniul medierii comerciale, organizat de Centrul pentru Soluţionarea Eficientă a Disputelor din Marea Britanie (CEDR) în parteneriat cu Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.