Doina-Cezara Galan

Informații personale
Nume/Prenume: Galan Doina-Cezara
Locul nașterii: Chișinău, Republica Moldova

Informații de contact
cezara.galan@gmail.com

Educație și formare
Certificat de studii liceale
2008-2015- LTPA „Mihail Berezovschi„ mun. Chișinău
Licențiată în drept
Universitatea de Stat din Moldova (USM)
01/09/2015 – 25/06/2019 Chișinău Moldova
Masterat în drept public și guvernare electronică
Universitatea de Stat din Moldova (USM)
2019-2021
Certificat de atestare a limbii engleze
Centrul de limbă engleză „Crotalus”
Certificat de definitivare a modulului psiho-pedagogic
Universitatea de Stat din Moldova (USM)

Experiența profesională
Consultant secția juridică
Ministerul Educației și Cercetării
23/10/2019 – În prezent
Asistent universitar Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
01.09.2021-30.07.2022

Publicații științifice
Considerații asupra practicii aplicării răspunderii penale pentru infracțiunea violarea de domiciliu (art.179 Cod penal);
Interpretarea sintagmei „alte acțiuni violente ” în cadrul infracțiunii de violență în familie – art. 2011a) din Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985/2002”;
Analiza infracțiunii de fals în acte publice prevăzută de art 332 Cod penal prin prisma obiectului-material imaterial și motivelor săvârșirii-prezentei infracțiuni.
Reabilitarea victimelor traficului de ființe umane