Doinca Cuciurca

Contact
E-mail: cuciurcadoina@yahoo.com

Domenii de cercetare
Drept constituţional şi instituţii politice
Drept financiar
Drept administrativ
Drept fiscal şi fiscalitate

Disciplini predate
Drept constituţional
Drept financiar

Studii
Master în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010;
Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008.

Activitate profesională
2008-prezent: Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
2007-2008: Laborant, Catedra drept constituţional şi drept administrativ, Facultatea de Drept, USM.

Publicații
1. Unele aspecte teoretico-practice ale conceptului de suveranitate în contextul proceselor de integrare europeană // Materialele conf. şt. a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană”, Chişinău: CEP USM, 2009, p. 190;
2. Reflecţii privind suveranitatea poporului // Materialele conf. şt. „Integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău: CEP USM, 2013, p. 171;
3. Problematica identificării regimurilor democratice reprezentative // Materialele conf. şt. „Integrare prin cercetare şi inovare”, Chişinău: CEP USM, 2013, p. 174.

Limbi străini cunoscute
Engleza – fluent
Rusa – fluent
Ebraică – începător