Dumitru Roman

Dumitru Roman

Contact
E-mail: roman1dumitru@gmail.com

Domenii de cerceare
Aplicarea măsurilor procesuale de constîngere; Activitatea specială de investigaţie; Investigarea infracţiunilor traficului de fiinţe umane şi traficului de organe; Investigarea infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant

Disciplini predate
Drept procesual penal. Partea generală
Drept procesual penal. Partea specială
Controlul activităţii speciale de investigaţie

Educație
1998: Doctor în drept, Universitatea din Bucureşti, 1998. Tema tezei de doctorat: ,,Sistemul măsurilor de prevenţie procesual-penale reglementate în Romania şi în Republica Moldova”;
1991: Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1991.

Activitate profesională
2000-prezent: Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
1994-2004: Lector superior, Universitatea de Stat din Moldova;
1991-1994: Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova.