Ecaterina Saporda

Ecaterina Șaporda

Informații personale
locul nașterii: Chișinău, Republica Moldova
data nașterii: 11 mai 2000 

Informații de contact
+37369517036
eshaporda@gmail.com

Educație și formare
2018-prezent- Studii de licență, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

Experiență relevantă
2021: participant, Conferința științifică internațională ,,Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative” (“Cyberbullying: provocare sau realitate?”).
2020 – prezent: senator, Universitatea de Stat din Moldova
2020 – prezent: Redactor Juridice Moldova
2020 – prezent: secretar aș Consiliului Facultății de Drept
2019 – prezent: Laborant la Departamentul Drept Internațional și European, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
2019 – 2021: Director Departamentului Academic al “Asociației Studenților în Drept”, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
2020- participant, X International Multiculturalism Winter School “Contribution of the Azerbaijani model of Multiculturalism to the world“
2020- participant, Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием: “Актуальные проблемы сравнительного правоведения: правовая система и современное государство“  (“Возраст уголовной ответственности: реалии и перспективы”).
2019- participant, Conferința științifică internațională ” Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации ” (“Некоторые аспекты уголовной ответственности лица, совершившего преступление в состоянии гипноза”)
2019 – participant, Conferința științifică internațională ” Концепция развития правового государства в Республике Молдова И Украине в условиях евроинтеграционных процессов” (“Провокация преступления: реалии и перспективы”)
2019- participant, Conferința științifică aniversară cu participare internațională „Realități și perspective ale învățământului juridic național” (“Aspecte de teorie și practică în materia legitimei apărări”)
2019: participant, Sesunea națională de comunicări științifice studențești ediția XXIII (“Forța juridică a Hotărârilor Curții Constituționale prin prisma HCC nr.36 din 5.12.2013”)
2019: participant, Conferința internațională a studenților și tinerilor cercetători «Реалии и перспективы построения правового государства в Украине и мире.», ediția II, Sumî, Ucraina (“Уголовная ответственность юридических лиц. Сравнительный анализ норм Украины и Республики Молдова.”)
2018-2022- membru al “Asociației Studenților în Drept”, Facultatea de Drept.
iunie-august 2019 –  Benefeciară cursului de formare la distanță HELP al Consiliului Europei «Justiția în interesul copilului»
2018 – 2019: membru European Law Students Association

Varia
Limbi cunoscute: rusa (limba maternă), română (fluent), ucraineana (fluent), engleza (fluent)