Elena Constantinescu

Contact
notarul@mail.ru

Educație:
1996: Susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu tema ,,Problemele dreptului succesoral în Republica Moldova”;
1995: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul de Istorie, Filozofie şi Drept (doctorat);
1991: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept;
1984: KTGH or. Kiev, Ucraina, Facultatea de drept
1982: Şcoala medie, s. Gura-Galbenei, r-n Cimişlia

Activitate profesională:
1996-2006: lector superior, conferenţiar universitar, Catedra Drept privat, Academia de Studii Europene;
2002-prezent: conferenţiar universitar, Catedra de Drept civil, Facultatea de drept, USM;
1996-2002: lector superior, Catedra Drept civil şi procesual civil, Facultatea de drept, USM;
1998: prezent, notar privat mun. Chişinău;
1985-1998: notar de stat interimar la Biroul Notarial de Stat nr.3 mun. Chişinău;
1984-1985: consultant la Biroul Notarial de Stat nr.3 mun. Chişinău.

Activitate obştească:
– membru al Consiliului de Administrare al Uniunii Juriştilor din Moldova (2005-prezent);
– membru al Uniunii Juriştilor din Moldova (2001-prezent);
– membru al Asociaţiei Notarilor din Moldova ,,NOTA”,membru al Consiliului (2001-prezent);
– membru al Federaţiei Internaţionale a Femeilor de Carieră Juridică cu sediul la Lisabona, Portugalia (2000-prezent);
– membru al Asociaţiei Femeilor de Carieră Juridică dinMoldova (1999-prezent), vicepreşedinte;
– membru al Uniunii Notarilor din Moldova (1998-2000).

Activitate ştiinţifică:
– autor (coautor) a peste 30 de publicaţii ştiinţifice şi didactice.

Participarea la elaborarea şi expertiza actelor legislative:
– elaborarea programei UNDAF pentru Republica Moldova, 2013-2017;
– elaborarea proiectului Legii notarilor, august- prezent 2011;
– expertiza proiectului Legii privind procedura notarială, iulie-august 2006;
– expertiza proiectului Codului civil, noiembrie – decembrie 200, ianuarie-martie 2002;
– elaborarea proiectului Legii 1453-XV din 08.11.2002, cu privire la notariat, ianuarie-mai 2001;
– elaborarea proiectului de modificare a Legii 1153-XIII din 11.04.1997, cu privire la notariat, august-septembrie 2001.