Felicia Chifa

Felicia Chifa

Contact
chifa_felicia@mail.ru

Domenii de cercetare
Drept procesual civil
Probațiunea și probele judiciare în procesul civil
Medierea în litigiile civile

Disciplini predate
Drept Procesual Civil (Partea Generală);
Drept Procesual Civil (Partea Specială);
Probațiunea și probele judiciare în procesul civil.

Educație
2007-prezent: Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova. Tema tezei de doctorat: „Obiectul și sarcina probațiunii în procesul civil”;
2009: Cursuri de formare a mediatorilor, Institutul Național al Justiției;
2006: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2005: Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Experiență profesională
2009-prezent: Mediator;
2006-prezent: Lector superior, Universitatea de Stat din Moldova.