Gabriela Corcimari

Gabriela Corcimari

Șef al Direcției Juridice din cadrul Consiliului Concurenței din Republica Moldova.

Activează în domeniul concurenței, în calitate de jurist, din anul 2007- anul constituirii în Republica Moldova a autorității naționale de protecție a concurenței. Pe parcursul activității în cadrul autorității, de rînd cu reprezentarea intereselor Consiliului Concurenței în fața instanțelor de judecată, a participat la elaborarea și promovarea Legii concurenței nr.183/2012, în calitate de membru al grupului de lucru pentru elaborarea proiectului legii.