Gheorghe Macovei

Gheorghe Macovei

Contact
Tel: +373 78 557 557
E-mail: gmacovei@macovei-partners.com

Educație
2016: Diploma doctor în drept, Tema ”Procedura de declarare a insolvabilității”;
2010-2014: Studii doctorat, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, specialitatea 12.00.03 – drept privat (dreptul procesual civil);
2006-2007: Masterat în drept economic,Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova;
2002-2006:licență, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.

Experiență profesională
2015-prezent: Membru Comisia pentru autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, Ministerul Justiției.
2006-prezent: Avocat conducător MACOVEI & PARTNERS;
2007-prezent: Lector universitar, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova;

Participări conferințe și seminare

Conferințe
1. Conferința cu participare internațională ”Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relațiilor economice: tradiții, actualitate și perspective” – perioada 22 aprilie 2013
2. Conferința științifico-practică cu participare internațională ”Teoria și practica administrării publice” – perioada 20 mai 2013
3. Conferința științifică ”Integrare prin cercetare și inovare” – perioada 26-28 septembrie 2013.
4. Conferința științifico-practică cu participare internațională ”Teoria și practica administrării publice” – perioada 23 mai 2014
5. Conferința științifică internațională ”Legea insolvabilității – de la teorie la practică” – perioada 10 octombrie 2014
6. Conferința științifică ”Integrare prin cercetare și inovare” – perioada 10-11 noiembrie 2014.

Seminare
1. Seminar pentru notari – prezentarea raportului ”Rolul notarului în cadrul procesului civil” – perioada 25 mai 2013
2. Seminar pentru avocați stagiar și avocați ”Perspectivele noii legi a insolvabilității în protejarea intereselor creditorilor în cadrul procedurii de insolvabilitate” – perioada 10 iulie 2013
3. Seminar pentru angajații serviciului vamal ”Procedura de insolvență” – perioada 11 februarie 2015.

Publicații
1. Drept Procesual Civil, Partea specială (Curs universitar). Chișinău: Tipografia Centrală, 2009, 440 p. (în colab.)
2. Culegere de teste de caz și situații la disciplina Drept Procesual Civil. Chișinău: CEP USM, 2013, 82 p. (în colab.)
3. Proceduri judiciare civile. Culegere de curriculum-uri la masterat. Chișinău: CEP USM, 2013, 143 p. (în colab.)
4. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept Procesual Civil (Partea generală și specială). Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, 224 p. (în colab.)
5. Manualul Judecătorului pentru cauze civile. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, 1200 p. (în colab.)
6. Modele de acte judecătorești. Procedura civilă. Chișinău: Tipografia Centrală, 2014, 1140 p. (în colab.)
7. Drept procesual civil. Partea Generală. Chișinău: Lexon-Plus, 2014. (în colab.)
8. Formele de apărare a drepturilor civile. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. (în colab.)
9. ”Statutul de debitor în cadrul procedurii de insolvabilitate”, Materialele Conferinței științifico-practice ”Teoria și practica administrării publice”, Chișinău: AAP, 2013, pag. 232.
10. ”Efectele intentării procedurii de insolvabilitate”, Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare prin cercetare și inovare” Chișinău: CEP USM, 2013, pag. 76.
11. ”Termenele pentru adresarea în instanța de judecată pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă.”, Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare prin cercetare și inovare” Chișinău: CEP USM, 2013, pag. 70. (în colab.)
12. ”Procedura aplicabilă persoanelor insolvabile. Evoluție și tendințe moderne”. Materialele Conferinței ”Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relațiilor economice: tradiții, actualitate și perspective”, Chișinău, CEP USM, 2014, pag. 254.
13. ”Cel de-al patrulea eșec al Republicii Moldova în eficientizarea procedurilor de insolvabilitate”. Materialele Conferinței științifico-practice ”Teoria și practica administrării publice”, Chișinău: AAP, 2014, pag. 216.
14. ”Instituția popririi în reglementarea legii insolvabilității nr. 2012/149”. Materialele Conferinței internaționale ”Legea insolvabilității – de la teorie la practică”, Chișinău, 2014, pag. 47.
15. ”Procedurile pre-insolvabilitatea – un nou pas în eficientizarea legislației cu privire la insolvabilitate”. Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare prin cercetare și inovare” Chișinău: CEP USM, 2014, pag. 73.
16. ”Particularitățile soluționării litigiilor individuale de muncă izvorîte din cauzarea de prejudicii”. Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare prin cercetare și inovare” Chișinău: CEP USM, 2014, pag. 34.
17. ”Locul procedurii de insolvabilitate în cadrul procedurilor civile reglementate de legislația Republicii Moldova”. În: Jurnalul juridic național: Teorie și practică, nr. 3, 2015, pag. 22-28.
18. ”Primirea cererii introductive și intentarea procesului civil în vederea examinării cauzelor de insolvabilitate”. În: Revista Națională de Drept, nr. 5, 2015, pag. 71-76.
19. ”Actele de procedură ale instanței de judecată dispuse în cadrul procedurii de faliment în legătură cu valorificarea masei debitoare”. În: Legea și Viața, nr. 6, 2015, pag. 15-21.
20. ”Aplicarea acțiunii procesuale de încetare a procesului civil în cadrul examinării cauzelor de insolvabilitate”. În: Закон и жизнь, nr. 6, 2015, pag. 35-41.

Alte competențe
Limbi străine: rusa și engleza (ambele nivel profesional)