Gheorghe Macovei

Managing Partner Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI, Avocat, Doctor în Drept, Lector Universitar.

Informații de contact:
+373 78 557 557
gheorghe.macovei@melegal.md

Informații personale:
locul nașterii: Republica Moldova, Chișinău
data nașterii: 13 mai 1984 

 

Educație și formare
2016 – Diploma doctor în drept, Tema ”Procedura de declarare a insolvabilității”
2010 – 2014: Studii doctorat / Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea 12.00.03 – drept privat (dreptul procesual civil).
2006 – 2007: Studii postuniversitare / Diploma de magistru în drept (drept economic)/ USM, Facultatea de Drept.
2002 – 2006: Studii universitare / Diploma de licențiat în drept (drept civil), USM, Facultatea de Drept. 

Experiență relevantă
2006 – prezent: Avocat, Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI;
2007 – prezent: Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept;
2015 – prezent: Membru Comisia pentru autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, Ministerul Justiției.   

Varia
Limbi cunoscute: româna (limba maternă), engleza (fluent), rusa (fluent), franceză (înțelegere)

Participarea la foruri științifice

 1. Conferința cu participare internațională ”Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relațiilor economice: tradiții, actualitate și 2 perspective” – perioada 22 aprilie 2013;
 2. Conferința științifico-practică cu participare internațională ”Teoria și practica administrării publice” – perioada 20 mai 2013;
 3. Conferința științifică ”Integrare prin cercetare și inovare” – perioada 26-28 septembrie 2013;
 4. Conferința științifico-practică cu participare internațională ”Teoria și practica administrării publice” – perioada 23 mai 2014;
 5. Conferința științifică internațională ”Legea insolvabilității – de la teorie la practică” – perioada 10 octombrie 2014;
 6. Conferința științifică ”Integrare prin cercetare și inovare” – perioada 10-11 noiembrie 2014.

 

Seminare / Training-uri

 1. Seminar pentru notari – prezentarea raportului ”Rolul notarului în cadrul procesului civil” – perioada 25 mai 2013
 2. Seminar pentru avocați stagiar și avocați ”Perspectivele noii legi a insolvabilității în protejarea intereselor creditorilor în cadrul procedurii de insolvabilitate” – perioada 10 iulie 2013
 3. Seminar pentru angajații serviciului vamal ”Procedura de insolvență” – perioada 11 februarie 2015

Publicații

 1. Drept Procesual Civil, Partea specială (Curs universitar). Chișinău: Tipografia Centrală, 2009, 440 p. (în colab.)
 2. Culegere de teste de caz și situații la disciplina Drept Procesual Civil. Chișinău: CEP USM, 2013, 82 p. (în colab.)
 3. Proceduri judiciare civile. Culegere de curriculum-uri la masterat. Chișinău: CEP USM, 2013, 143 p. (în colab.)
 4. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept Procesual Civil (Partea generală și specială). Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, 224 p. (în colab.)
 5. Manualul Judecătorului pentru cauze civile. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, 1200 p. (în colab.)
 6. Modele de acte judecătorești. Procedura civilă. Chișinău: Tipografia Centrală, 2014, 1140 p. (în colab.)
 7. Drept procesual civil. Partea Generală. Chișinău: Lexon-Plus, 2014. (în colab.)
 8. Formele de apărare a drepturilor civile. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. (în colab.)
 9. Procedura examinării cauzelor de insolvabilitate. Chișinău: Lexon-Plus, 2020

Articole / Comunicări științifice

 1. ”Statutul de debitor în cadrul procedurii de insolvabilitate”, Materialele Conferinței științifico-practice ”Teoria și practica administrării publice”, Chișinău: AAP, 2013, pag. 232.
 2. ”Efectele intentării procedurii de insolvabilitate”, Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare prin cercetare și inovare” Chișinău: CEP USM, 2013, pag. 76.
 3. ”Termenele pentru adresarea în instanța de judecată pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă.”, Rezumatele 3 comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare prin cercetare și inovare” Chișinău: CEP USM, 2013, pag. 70. (în colab.)
 4. ”Procedura aplicabilă persoanelor insolvabile. Evoluție și tendințe moderne”. Materialele Conferinței ”Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relațiilor economice: tradiții, actualitate și perspective”, Chișinău, CEP USM, 2014, pag. 254.
 5. ”Cel de-al patrulea eșec al Republicii Moldova în eficientizarea procedurilor de insolvabilitate”. Materialele Conferinței științifico-practice ”Teoria și practica administrării publice”, Chișinău: AAP, 2014, pag. 216.
 6. ”Instituția popririi în reglementarea legii insolvabilității nr. 2012/149”. Materialele Conferinței internaționale ”Legea insolvabilității – de la teorie la practică”, Chișinău, 2014, pag. 47.
 7. ”Procedurile pre-insolvabilitatea – un nou pas în eficientizarea legislației cu privire la insolvabilitate”. Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare prin cercetare și inovare” Chișinău: CEP USM, 2014, pag. 73.
 8. ”Particularitățile soluționării litigiilor individuale de muncă izvorîte din cauzarea de prejudicii”. Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare prin cercetare și inovare” Chișinău: CEP USM, 2014, pag. 34.
 9. ”Locul procedurii de insolvabilitate în cadrul procedurilor civile reglementate de legislația Republicii Moldova”. În: Jurnalul juridic național: Teorie și practică, nr. 3, 2015, pag. 22-28.
 10. ”Primirea cererii introductive și intentarea procesului civil în vederea examinării cauzelor de insolvabilitate”. În: Revista Națională de Drept, nr. 5, 2015, pag. 71-76.
 11. ”Actele de procedură ale instanței de judecată dispuse în cadrul procedurii de faliment în legătură cu valorificarea masei debitoare”. În: Legea și Viața, nr. 6, 2015, pag. 15-21.
 12. ”Aplicarea acțiunii procesuale de încetare a procesului civil în cadrul examinării cauzelor de insolvabilitate”. În: Закон и жизнь, nr. 6, 2015, pag. 35-41.