Igor Coban

Igor Coban

Contact
coban.igor@gmail.com

Gradul ştiinţific şi titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic (data obţinerii acestora):
1. grad științific de doctor în drept conferit în baza Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-1/5.2 din 13 februarie 2014 și a Deciziei Consiliului științific specializat D 30.12.00.03 – 32 din cadrul Universității de Stat din Moldova din 02 noiembrie 2013, (Diplomă de doctor în științe Seria DR nr. 1854 eliberată la 17 martie 2014 nr. 0903);
2. titlul științifico-didactic de conferențiar universitar în baza Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-2/3.3 din 21 aprilie 2016 și a recomnadării Senatului Universității de Stat din Moldova din 26 ianuarie 2018, (Atestat de conferențiar universitar Seria CU nr. 0159 eliberată la 04 iunie 2016 nr.0640).

Experienţă profesională, stagii (instituţii în care a activat, postul, perioada, realizările de
vârf obţinute):
2016 – conferențiar universitar la Catedra Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2015 – 2016: conferențiar universitar interimar la Catedra Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2010 – 2014 membru al Comisiei de Licențiere a activității de executor judecătoresc de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova, din partea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești;
2010 – 2014: lector superior la Catedra Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
2009 – prezent (B.I.A.) Cabinetul Avocatului „Coban Igor”;
2009 – 2015: lector superior la Catedra Drept Privat, Universitatea de Studii Europene din Moldova;
2008 – 2009: membru al Biroului Asociat de Avocaţi „Jurisprudenţa”;
2007 – 2008: lector la Catedra Ştiinţe Juridice, Institutul Internaţional de Management din Moldova;
2004 – 2009: lector la Catedra Drept Privat, Universitatea de Studii Europene din Moldova;
2007 – 2008: lector la Catedra Ştiinţe Juridice, Institutul Internaţional de Management din Moldova;
2007 – 2008: lector la Catedra Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2007 – 2008: lector la Catedra Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2005 – 2007: lector la Catedra Drept Civil, Universitatea de Stat din Comrat;
2005 – 2013: lector (coordonator de proiect) la Asociația Obștească „Clinica Juridică” de pe lângă Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova;
2004 – 2005: avocat-stagiar în Biroul Asociat de Avocaţi „Facultatea de Drept” de pe lângă Universitatea de Stat din Moldova.

Calificări specifice domeniului, perfecţionări: (instituţiile în care au avut loc cursurile,
perioada, tematica).
2018 – participarea la seminarul cu genericul „Eficientizarea activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul utilizării instrumentului excepției de neconsstituționalitate ” organizat de Curtea Constituțională a Republicii Moldova în parteneriat cu: International Development Corporation (Ministry of Foreign Affairs of Denmark), Institutul de Reforme Penaleși UNDP (Chișinău, 26 februarie 2018) Domeniul de activitate ştiinţifică: (cu indicarea specialităţii (lor) înguste):
– drept procesual civil;
– acte de procedură civilă;
– executare silită în materie civilă;
– CEDO.
2014 – seminarul cu genericul “Servicii prestate de executori judecătorești și aplicarea aplicare practică a acestora”, organizat de Uniunea Executorilor Judecătorești din Lituania și Uniunea națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova la 13 noiembrie 2014 în mun. Chișinău, Republica Moldova.
2007 – Study in Poland on the Program of Public Interest Law Institute (PILI) Hungary, during the VIIIth Annual Colloquium on Clinical Legal Education.
2005 – The paralegal Curriculum Development Workshop, organized by Soros Foundation-Moldova and Human Rights Governance Grants Program.
2005 – Training in the “Techniques of qualified assistance in the process” ABA CEELI, Chisinau, Republic of Moldova.
2005-2007, 2012-2013, studii postuniversitare de doctorat, specialitatea 12.00.03 – Drept privat (procesual civil), Universitatea de Stat din Moldova.
2004 – 2005, masterat la Universitatea de Studii Europene din Moldova.
1999 – 2004, licențiat în drept, Facultatea de Drept, Academia de Drept din Moldova.

Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic:
2016 – expert din partea Consiliului Europei asupra rezultatelor desfășurării seminarului de instruire a judecătorilor de diferite grade de jurisdicție din diferite circumscripții și a procurorilor la tema: JURISPRUDENŢA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI (CtEDO) ÎN MATERIA SECURITĂŢII RAPORTURILOR JURIDICE, organizat de Institutul Național al Justiției al Republici Moldova în colaborarea cu Consiliul Europei în cadrul proiectului: „Susținere în implementarea coerentă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova”.
2011 – 2015, formator Institul Național de Justiție al Republicii Moldova, la modulul executarea actelor judecătorești civile.
2009-2013 expert-formator în cadrul Școlilor de Vară orgnizate de Asociația Obștească „Clinica Juridică” de pe lângă Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și Fundația Soros Moldova.