Ion Drangoi

Ion Drangoi

Informații personale
Locul nașterii: Republica Moldova, Cantemir
Data nașterii:  11 august 1996

Informații de contact
+37378011334
iamdrangoi11@gmail.com
ion.drangoi@justice.md

Educație și formare
2019-prezent: masterand în Științe Penale – „Universitatea de Stat din Cahul B.P.Hasdeu”, Facultatea de Drept și masterand Relații Internaționale și Cooperare Transfrontralieră – „Universitatea Dunărea de Jos din Galați”
2015-2019: licențiat în drept „Universitatea de Stat din Cahul B.P.Hasdeu”, Facultatea de Drept
2012-2015: Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din or.Cantemir

Experiență relevantă
07.02.2019-prezent: grefier/asistent Judecătoria Cahul, sediul Central.
2015-2019- stagiii de practică : Inspectoratul de Poliție Cahul/ CA„Turculeț Mariana”/ Judecătoria Cahul.
2016-2018 : Absolvent al TLI (The Leavitt Institute).
2016-2017: Absolvent al IRP – Acordarea Asistenței Juridice Gratuite.
2016- : membru Consiliului Administrativ USCH B.P.HASDEU 2017-2018, senator Senatul USCH B.P.HASDEU 2017-2019.
*Participant în cadrul seminarelor/conferințelor: Conferința Națională  de publicări științifice – Bălți, 2018; Concursul Național de publicării științifice CID NATO – Chișinău- ( Intership – Cartierul NATO-Bruxel- 2017; Conferința Universitară USCH B.P.HASDEU– Cahul 2016-2019; Concursul Național al Tinerilor Juriști 2017-2018; etc.
**Proiecte Erasmus+ :
2018: We Can Do It! Belarus/Stankovo – youthpass 2018.
2018: Social Entrepreneurship – Youth Conference / Armenia/Dilijan – Austria/Viena – youthpass 2018
2019: We Can Do It! Azerbaijan/Baku – youthpass 2019.

Varia
Alumni ELSA Moldova
Alumni LIGA STUDENȚILOR USCH B.P.HASDEU ( ASM ).
Limbi cunoscute: româna (limba maternă), engleza (fluent), rusa (fluent), germană (înțelegere), franceză (înțelegere).

Publicații
– Reprezentarea legală în cadrul procesului civil;
– Amprenta – studiul dermatoglifiei;
– Apelul și Recursul ca căi ordinare de atac în cadrul procesului civil:
– Brokerul Vamal;
– Drepturile etniilor prin prisma CtEDO;
– Securitatea Energetică în Republicii Moldova – în viziunea UE / NATO;
– Continutul Contractului Civil;
– Principiul subsidiarități statelor UE.