Irina Digori

Irina Digori

Informații personale
locul nașterii: Republica Moldova, Orhei
data nașterii: 19 august 1995

Informații de contact
+37368053010
irina.digori@juridicemoldova.md
irinadigori@gmail.com

Educație și formare
2017 – 2019: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, program de masterat: Drept civil
2013 – 2017: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept. Titulară a Diplomei Onorifice – Șef de Promoție 2017
2001 – 2013: Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”, Orhei

Activități extracuriculare și experiență relevantă 
– Proiectul „Acțiune pentru Justiție” 2018 (ediţia a III-a), susținut prin grant de către Departamentul de Stat al Ambasadei SUA, Secția Justiția penală și aplicare a legii și implementat de Asociația Obștească INVENTO;
– Programul de leadership pentru tineri jurişti „LEAD” 2018 (ediţia a II-a), Asociaţia INK & CRPE-Republica Moldova, România;
– Concursul Bursa de merit ”Gladei și Partenerii”, 2017;
– Hexagonul Facultăţilor de Drept – Chişinău, 26-29 aprilie 2017;
– Sesiunea națională de comunicări științifice studențești, ediția XX-a, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea USM, etapa a I-a, 2016;
– Proiect IRZ „Curs de inițiere în dreptul german și cel european”, 2015;
– Proiect IRP în parteneriat cu misiunea OSCE în Moldova: „Abilitarea juridică prin acordarea asistenței juridice primare prin resurse comunitare”, 2015;
– Conferința Științifică Studențească „Aspecte juridice de protecție a mediului ca o provocare în respectarea Drepturilor Omului în sec.XXI”, 2014 – locul II;
– Conferința Științifică Studențească „Dreptul la muncă în contextul integrării europene”, 2014 – locul III;
– Sesiunea națională de comunicări științifice studențești, ediția XIX-a, etapa I-a, 2015 – locul I, etapa a II-a, 2015 – locul II etc.

Varia
Limbi străine: rusa, franceza, engleza.

Publicații
– Cojocaru, V., Rusu, S., Polisca, C.-E., Digori, I., Furtună, A., Popușoi, A. Drept internațional privat. Album de scheme. Chișinău: CEP USM, 2017, 125 p.
– Digori, I. Statutul juridic al administratorului societății cu răspundere limitată. În: Analele științifice studențești ale Universității de Stat din Moldova; resp. ed.: Tatiana Bulimaga. Chișinău: CEP USM, 2017, ISBN 978-9975-71-939-1, p.58-61.
– Digori, I. Obligativitatea efectuării expertizei psihologice în vederea stabilirii stării de afect. În: Sesiune națională de comunicări științifice studențești: Științe ale naturii și exacte. Științe juridice și economice, 21-22 aprilie 2016: Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova; resp. ed.: Tatiana Bulimaga. Chișinău: CEP USM, 2016, p.100-103.
– Botnaru, S., Digori, I. Extrădarea şi condiţiile ei. În: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale), Nr.8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017, p.109-115.
– Digori, I. Extrădarea şi condiţiile ei. În:  Sesiune națională de comunicări științifice studențești, 13-14 mai 2015: Rezumatele comunicărilor: Științe sociale / Univ. de Stat din Moldova; resp. ed.: Tatiana Bulimaga. Chișinău: CEP USM, 2015, p.64-66.