Laurenția Goreacii

Informații de contact:
+37378952795
goreacii7@gmail.com

Educație și formare:
2019- prezent: Facultatea de Drept, USM din Chișinău, Specialitatea Drept
2016-2019: Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or.Ocnița, r. Ocnița
2012-2016: Școala de arte „Teodor Negara”, or. Ocnița, r. Ocnița
2007-2016: Gimnaziul „Emil Loteanu”, s. Clocușna, r. Ocnița

Experiență relevantă:
06.2021-prezent: Vice-Președinte STEP la ELSA Republica Moldova
2021:
– Conferința științifico-practică națională Dedicată aniversării a 75 de ani de la fondarea USM cu genericul „Reabilitarea victimelor infracțiunii”, organizat de Departamentul Drept Penal, Facultatea de Drept a USM
– Conferința științifică studențească, tema lucrării ,,Criminalitatea Bărbaților”;
– Conferința științifică „NATO 2030 și viitorul alianței” organizată de Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova;
– Masă rotundă „Mecanismul de asigurare a executării pedepselor privative și neprivative de libertate în Republica Moldova”.
– Conferința „Cercului științifico-practic de drept penal”- ,,Traficul de ființe umane sau om contra om, între realități, tendințe și preveniri”
09.2020-prezent: membrul echipei JURIDICE MOLDOVA
2020:
– Diplomă de menţiune la „Sesiune naţională de comunicări ştiinţiice studenţeşti” Ediţia a XXIV , Chișinău, Moldova, 15 februarie 2020
– Simpozionul Internațional ,,Universul Științelor”, ediția a X-a
– Membru la ,,Cercul științifico-practic de drept penal” Facultatea de Drept, USM;
12.2019-06.2021: membru The European Law Students Association, Departament „Activități Academice”
10.2019-09.2021: membru Asociației Studenților în Drept, Departament „Resurse Umane”
2019: Diplomă de Onoare conferită în sens de apreciere a rezultatelor deosebite la disciplinele de studiu, pentru spirit competitiv și atitudine creativă manifestate în procesul educaţional și activitate extrașcolară prodigioasă, oferită de Președintele Republicii Moldova

Limbi cunoscute:
Română C2 (lima maternă)
Ucraineană C1 (advanced)
Rusă C1 (advanced)
Franceza B2 (up. intermediate)
Engleza A2 (pre-intermediate)

Competenţe Digitale:
Microsoft Word, Excel, Power Point, Prezi, Google Drive