Lilia Gîrla

Lilia Gîrla

Disciplini predate
Dreptului penal substanțial și Criminologie în limba engleză la filieră anglofonă; 
Drept Penal Partea specială ( grupe ruse); 
Malpraxisului medical (Ciclul II, Master) 

Educație
2005: Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova. Tema tezei de doctorat: „Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de pruncucidere„.
2003: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova.
2002: Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Experiență profesională:
2011- până în prezent Conducător de doctorat. Universitatea de Stat din Moldova. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Mateevici 60. Abilitarea cu dreptul de a conduce tezele de doctorat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare cu privire la abilitare cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat, nr.1365 din 22 decembrie 2011 
2007- până în prezent Conferențiar universitar. Universitatea de Stat din Moldova. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Mateevici 60. În rezultatul alegerii prin concurs, începând cu 27.11. 2007 prin Decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova din 27.11.2007 (Ordinul nr. 132-p din 29.12.2007). În baza recomandării Senatului Universităţii de Stat din Moldova din 25 noiembrie 2008. Conform Procesului-verbal nr. 2 din 26 februarie 2009 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare s-a conferit acest titlu. Atestatul seria CU, nr. 0475, eliberat la „26″ februarie 2009″.