Maria Adomnita

Maria Adomnița

Informații personale:
locul nașterii: Republica Moldova, r-nul Orhei, satul Seliște
domiciliul: Republica Moldova, mun. Orhei, str. Mihai Eminescu nr.15/14
data nașterii: 13 iunie 1992

Informații de contact:
+37369422213
maria.pintea13@gmail.com
maria.adomnita@justice.md

Educație și formare:
2018 – 2020: absolvent al Institutului Național al Justiției, cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător;
2015 – 2017: master în Drept, specializarea Drept penal, „Universitatea de Stat din Moldova” din Chișinău, Facultatea de Drept;
2011 – 2015: licențiat în drept „Universitatea de Stat din Moldova” din Chișinău, Facultatea de Drept;
1999 – 2011: Liceul Teoretic „Alecu Russo”, or. Orhei;

Experiență relevantă:
2020 – prezent: asistent judiciar Judecătoria Orhei (sediul Central);
2018 – 2020: audient al Institutului Național al Justiției, cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător;
2017-2018: asistent judiciar Judecătoria Orhei (sediul Central);
2016-2017: grefier Judecătoria Orhei (sediul Central);
iulie 2020: cursului de formare la distanță „Drepturile familiei și Drepturile omului”, dezvoltat de echipa HELP, http://help.elearning.ext.coe.int;
aprilie – iunie 2020:  cursului de formare la distanță „Alternative la detenție”, ajustat în conformitate cu ordinea juridică națională, dezvoltat de echipa HELP în parteneriat cu Institutul Național al Justiției (INJ), http://help.elearning.ext.coe.int;
01.06.2020 – 30.06.2020: curs de formare la distanță cu genericul ”Justiția în interesul copilului”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
01.05.2020 – 31.05.2020: curs de formare la distanță cu genericul ”Cooperarea juridică internațională în materie penală”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
01.05.2020 – 31.05.2020: curs de formare la distanță cu genericul ”Introducere în art.5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: dreptul la libertate și la siguranță”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
24.01.2020: prezentarea documentului analitic „Transparența justiției versus datele cu caracter personal – O analiză privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești din Republica Moldova”, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Chișinău;
16.12.2019 – 30.12.2019: curs de formare la distanță cu genericul ”Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
30.09.2019 – 20.10.22019: cursul ”Limba română. Lexicul românesc actual. Tipuri de erori lexico-semantice – 2019”, Școala Națională de Grefieri din România;
31.07.2019: seminar cu genericul ”Drepul civil: novații aduse prin Legea privind modernizarea Codului Civil”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
26.06.2019: seminar cu genericul ”Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
20.06.2019: seminar cu genericul ”Schimbul de experiență franco-moldovenesc cu privire la deontologia magistraților”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
09.04.2019: diplomă pentru participarea în cadrul concursului ”Statul de Drept în Republica Moldova – Viziunea Tinerilor Profesioniști”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
20.12.2018: seminar cu genericul ”Standardele internaționale în domeniul protecției proprietății”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
21.11.2018: seminar cu genericul ”Deontologia, disciplina și responsabilitatea judecătorilor”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
20.04.2017: seminar cu genericul ”Metodologia întocmirii actelor procesual-penale și contravenționale”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
21.12.2017: seminar cu genericul ”Prevenirea și combaterea corupției”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
23.11.2017: seminar cu genericul ”Regimul juridic al bunurilor imobile”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
08.11.2016: seminar cu genericul ”Utilizarea tehnologiilor informaționale și gestionarea electronică a dosarelor. Programul integral de gestionare a dosarelor (PIGD 4.1), Institutul Național al Justiției, Chișinău;
24.06.2016: seminar cu genericul ”Metodologia întocmirii proceselor-verbale ale ședințelor de judecată în cauzele civile, penale și contravenționale. Consemnarea declaraților martorilor”, Institutul Național al Justiției, Chișinău;
13-14 mai 2015: Sesiunea națională de comunicări științifice studențești, Chișinău,  USM;
21 mai 2013: Conferinţa științifică  „IMPLICAȚIILE CETĂȚEANULUI ÎN VIAȚA COTIDIANĂ A EUROPEANULUI ”, Chișinău,  USM;
7-8 mai 2012: Conferința științifică internaționala ,, Evoluția Constituționalismului în Republica Moldova”, Chișinău, USM;

Varia:
Operare PC: Windows, MS Office, o bună stăpânire a programelor: Word, Excel,  PowerPoint, etc.
Limbi cunoscute: româna (limba maternă), engleza (înțelegere), rusa (fluent), franceză (începător), spaniola (începător).

Publicații:

  1. Pîntea (Adomnița) Maria: ”Forma de guvernământ în RM – între republica parlamentară și cea prezidențială”, http://constitutia.md/forma-de-guvernamint-in-rm-intre-republica-parlamentara-si-cea-prezidentiala/ ;
  2. Pîntea (Adomnița) Maria: ”Împăcarea – temei de încetare a procesului penal”, Revista ,,Sesiunea națională de comunicări științifice studențești, CEP USM, Chișinău 2014, pag.98;
  3. Adomnița Maria: rezumatul tezei de master ”Comportamentul provocator al victimei infracțiunii în declanșarea atentatului criminal” , teza fiind selectată spre publicare de către comisie după susținere.