Mihaela Botnarenco

Mihaela Botnarenco

Prodecanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova
Doctor în drept, lector universitar

Informații personale
locul nașterii: s.Viișoara, r-nul Edineț, Republica Moldova
data nașterii: 1 decembrie 1988 

Informații de contact
Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir.109, MD-2009, Chişinău
mihaelabotnarenco@gmail.com 

Domeniile de cercetare
Drept penal
Delincvența juvenilă

Disciplini predate
Drept penal. Partea Generală
Delincvența juvenilă 

Educație și formare
2007-2011 – Studii de licenţă, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept
2011-2012 – Studii de master, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept
2013-2016 – Studii de doctorat, Titlul științific: Doctor în drept,  Universitatea de Stat din Moldova; Tema tezei de doctorat: „Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală în Republica Moldova

Experiență relevantă
noiembrie 2019 – prezent: Prodecan al Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
septembrie 2015 – prezent: Lector universitar, Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept,  Universitatea de Stat din Moldova
din februarie 2017 – avocat în cadrul Cabinetului Avocatului „Botnarenco Mihaela” (activitate suspendată).
2012-2014 – avocat stagiar

Alte responsabilități profesionale
Membru al Consiliului Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a USM, din octombrie 2019
Responsabil de Programul de master Drept penal (120 credite), din 2016

Cursuri de formare, seminare, conferințe:
1. Cours de formation de l’enseignant des disciplines professionnelles (droit, économie) en français, du 1 octobre 2012 au 15 décembre 2012, Chisinau.
2. Formator la Cursul „Sistemul de informație automatică „Asistență socială”, 15.07.2013-17.08.2013, Republica Moldova.
3. Discuții publice pentru avocații stagiari și tinerii avocați „Arestul preventiv – aspecte procedurale și practice. Jurisprudența CEDO”, 29 aprilie 2013, Chișinău.
4. Discuții publice pentru avocații stagiari și tinerii avocați „Aspecte teoretice și practice privind extrădarea”, 6 mai 2014, Chișinău.
5. Curs „Dreptul Uniunii Europene: dreptul unei organizații internaționale cu vocație integrativă”, 6-8 octombrie 2014, Chișinău.
6. Conferința internațională „MoodleMoot”, 23 mai 2014, Chișinău.
7. Cursuri de formare la Modulul psihopedagogic, ianuarie 2014-decembrie 2015, Universitatea de Stat din Moldova.
8. Conferința internațională „Aplicarea pedepselor și discreția judiciară: cazul Republicii Moldova”, 2-3 iunie 2016, Universitatea de Stat din Moldova.
9. Seminar de instruire „Educaţia în baza proiectelor, bazată pe rezolvare de probleme”, 19 noiembrie 2018, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
10. Modulul de formare continuă „Asigurarea calității în învățământul superior”, 26 februarie-14 martie 2019, Universitatea de Stat din Moldova.
11. Modulul de formare continuă „Branding personal și profesional”, 4-11 aprilie 2019, Universitatea de Stat din Moldova.
12. Modulul de formare continuă „Managementul proiectelor”, 12 martie-2 aprilie 2019, Universitatea de Stat din Moldova.
13. Conférence sur la prévention et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes: la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, 3 octombrie 2019, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
14. Masa rotundă dedicată Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane cu genericul „Fenomenul traficului de ființe umane: de la origini până în prezent”, 21 octombrie 2019, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Publicații

Monografii
Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016. 284 p.

Materiale metodico-didactice
1. Delincvența juvenilă. Suport de curs, (coautori: M. Strulea, D. Gurev). Chișinău: CEP USM, 2017. 371 p.
2. Delincvența juvenilă. Ghid metodic, (coautori: M. Strulea, D. Gurev), Chișinău: CEP USM, 2017. 148 p.

Culegeri
Culegere de acte normative relevante disciplinei Delincvența juvenilă. (coautori: M. Strulea, D. Gurev). Chișinău: CEP USM, 2017. 291 p.

Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova
1. Hărțuirea sexuală – formă de discriminare? // Revista Națională de Drept, 2015, nr.1, p.29-38.
2. Latura subiectivă a infracțiunii de hărțuire sexuală. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.4, p.41-50.
3. Obiectul infracțiunii prevăzute la art.173 CP RM // Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2015, nr.3, p.67-81.
4. Unele observații referitoare la accepțiunile conceptului ,,șantaj” în Codul  penal al Republicii Moldova. Revista Națională de Drept, 2016, nr.9, p.30-33 (coautor: G. Plămădeală)

Comunicări ştiinţifice
1. Unele aspecte privind victima infracțiunii de hărțuire sexuală // Lucrările prezentate la Simpozionul internațional „Universul Științelor”, Ediția a V-a, Iași (România), 2014, p.84-90.
2. Le harcèlement sexuel selon les derniers amendements de la loi pénale: analyse de la loi de la République de Moldova, de la Roumanie et en France // Conférence Internationale Francophone des Doctorants en Droit Pénal „La protection pénale des droits et libertés fondamentaux”, Iași (România), 2014.
3. Subiectul infracțiunii de hărțuire sexuală // Rezumatele comunicărilor Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, Chișinău, 2014, p.102-105.
4. Le harcèlement sexuel dans les relations de travail. Étude de droit pénal comparé: la loi de la République de Moldova, de la Roumanie et de la France // Conférence Internationale Francophone des Doctorants en Droit Pénal „La protection pénale des droits et libertés fondamentaux”, Iași (România), 2015.
5. Momentul de consumare a infracțiunii prevăzute la art.173 CP RM // Materialele Conferinței științifice internaționale cu genericul „Rolul științei și educației în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”, Chișinău, 2015, p.333-339.
6. Unele aspecte privind scopul infracțiunii de hărțuire sexuală // Culegere de teze ale Conferinței științifice internaționale a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”. Ediţia a IV-a, Chișinău, 2015, p.155.
7. Minorul – victimă a hărțuirii sexuale. Analiză de drept penal // Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Vol.II, p.36-40.
8. Flirt, seducție sau hărțuire sexuală? // Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, 28-29 septembrie 2016, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Vol.II, p.40-44.
9. Comportamentul suicidar al minorului: tendințe și prevenire // Materialele Conferinței științifice „Devianţă și criminalitat evoluţie, tendinţe şi perspective”, Vol. II, Ediţia a II-a, 2016, Bacău (România) (coautor: D. Gurev)
10. Violența împotriva femeilor: evaluarea compatibilității cadrului normativ penal cu prevederile convenției de la Istanbul // Rezumatele comunicărilor Științe juridice și economice prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” (Chişinău, 8-9 noiembrie 2019), p.266-270.

Alte publicaţii
Răspunderea penală pentru proxenetism. Rezumat al tezei de master (coord. S. Brînza) // Rezumatele tezelor de master: anii de studii: 2011-2013; 2012, 2014. Chișinău: CEP USM, 2015, p.25-47.

Membru în asociaţii profesionale
Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, din 2017

Limbi străine cunoscute
Franceza – independent (B1)
Engleza – independent (B1)
Rusa – independent (B1)

Diplome:
Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, decernată în semn de înaltă recunoștință și apreciere pentru activitatea prodigioasă în dezvoltarea științei, contribuție substanțială la promovarea rezultatelor științifice, aportul la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și cu prilejul aniversării a 60-a de la fondarea Facultății de Drept.