Mihaela Vidaicu

Mihaela Vidaicu

Contact
mihaela_vidaicu@yahoo.com

Domenii de cercetare
Drept penal
Drept penal European
Justiţia penală

Disciplini predate
Drept penal. Partea generală
Drept penal. Partea specială
Drept penal european

Educație
2008: Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova. Tema tezei de doctorat: „Analiza juridico-penală a eutanasiei”;
2004: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2003: Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Experiență profesională
2008-2010: Coordonator naţional al Proiectului „Promovarea reformelor în învăţământul juridic superior”, Public Law Initiative Institute (PILI);
2009-prezent: Consultant juridic, ABA ROLI/Moldova;
2003-prezent: Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.