Olga Dorul

Olga Dorul

Şef al Departamentului Drept Internațional și European, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova

Contact
E-mail: dorulolga@yahoo.com

Domenii de cercetare
Drept international public, Drept international umanitar, Protecția international a drepturilor omului, Dreptul Uniunii Europene, Organizații internationale.

Disciplini predate
Drept international public
Drept international umanitar
Protecția international a drepturilor omului
Drept institutional al Uniunii Europene

Studii
2008: Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova. Tema tezei de doctorat: „Neutralitatea – parte componentă a sistemului de securitate colectivă”;
2002-2003: Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova;
1998-2002: Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Stagii de pregătire
2007: Programul Tempus „Drept şi gestiunea viţei-de-vie”, Universitatea Montesquieu (Bordeaux IV), Franța ; Universitatea Publică de Navara, Spania

Activitatea profesională
2013-prezent: Formator, Institutului Național de Justiție;
2003-prezent: Cadru didactic în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, Departamentului Drept Internațional și European. În prezent conferențiar universitar;
2011: Consultant, Proiectul „Acces egal la educație”, Keystone Human Services International Moldova Association;
2011: Consultant, Proiectul „Educație incluzivă”, Asociația Obștească Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin;
2008-prezent: lector superior la Catedra Științe Juridice, Departamentul Administrare publică, Academia de Administrație Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova;
2007: Consultant, Asociația obștească „ProComunicare, Lectură și Scriere Reflexivă”;
2002-2004: specialist coordonator în cadrul Secției Agent Guvernamental, Ministerul Justiției al Republicii Moldova, 2002-2004.