Serghei Brinza

Serghei Brînza

Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova

Doctor habilitat, profesor universitar.

Informații personale
locul nașterii: s.Hîrbovăț, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova
data nașterii: 3 aprilie 1966 

Informații de contact
Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 107, MD-2009, Chişinău
+37379413803
decan.dreptusm@yahoo.com

Domeniile de cercetare
Drept penal
Drept execuțional penal
Criminologie

Disciplini predate
Drept penal. Partea Specială

Educație și formare
2005: Studii de postdoctorat, Titlul științific: Doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept; Tema tezei de doctor habilitat: „Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului
1992 – 1998: Studii de doctorat, Titlul științific: Doctor în drept, Universitatea din București, Facultatea de Drept; Tema tezei de doctor: „Răspunderea penală a minorilor conform dreptului penal român şi al Republicii Moldova. Analiză comparativă
1986 – 1991: Studii de licență, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

Experiență relevantă
aprilie 2018 – prezent: Decan al Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
mai 2016 – aprilie 2018: Șef al Departamentului Drept penal, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
iunie 2015 – mai 2016: Șef interimar al Departamentului Drept penal, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
decembrie 2005 – prezent: Profesor universitar, Catedra Drept penal și Criminologie (Departamentul Drept penal din 2015), Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
mai 2001 – iunie 2015: Şef Catedra Drept penal şi Criminologie, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
octombrie 2000 – decembrie 2005: Conferenţiar universitar, Catedra Drept penal și Criminologie, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
septembrie 1991 – octombrie 2000: Lector universitar, Catedra Drept penal și Criminologie, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Alte responsabilități profesionale
Conducător de doctorat, USM, specialitatea 554.01 – Drept penal și execuțional penal, specialitatea 554.02 – Criminologie
Preşedintele Seminarului Ştiinţific de Profil de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30.554 – Drept penal, 2014 – prezent
Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30.554  – Drept penal, prin Hotărârea Comisiei de Atestare a Cadrelor Ştiinţifice şi Ştiinţifico-Didactice cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat, 2014 – prezent
Preşedintele Seminarului Ştiinţific de Profil de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30-12.00.08-27.03.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative), 2012 – 2014
Membru al Comitetului de redacţie al Jurnalului de Studii Juridice, Universitatea „Petre Andrei”, din Iaşi, România, 2009 – 2013
Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30-12.00.08-27.03.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative), 2008 – 2012
Redactor-șef adjunct al Revistei Studia Universitas. Seria Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat din Moldova, 2018 – prezent
Membru al Colegiului de redacţie al Revistei Studia Universitas. Seria Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat din Moldova, 2007 – 2018
Membru al Colegiului de redacţie al Revistei Avocatul Poporului, Republica  Moldova, 2007 – 2015
Membru al Colegiului de redacţie al Revistei Institutului Naţional de Justiţie, Republica  Moldova, 2007 – 2015
Membru al Colegiului de redacţie al Revistei Naţionale de Drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005 – 2018
Membrul al Senatului Universităţii de Stat din Moldova, 2002 – prezent
Membru al Colegiului de redacţie al Revistei Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria Ştiinţe Socioumanistice, Universitatea de Stat din Moldova, 2001-2007

Publicații
Lucrări didactico-științifice

 1. Drept penal. Partea Generală, Chişinău: Ştiinţa, 1994, – 427 p. (în colab.)
 2. Стадии совершения преступления. Система и виды наказаний. (note de curs), Chişinău, USM, 1997, – 55 p.
 3. Drept penal. Partea Specială, Chişinău: Cartier Juridic, 2005, – 805 p. (în colab.)
 4. Drept penal (suport de curs), Chişinău: Elan INC, 2008, – 215 p. (în colab.)
 5. Drept penal. Partea Specială. (Volumul I), Chişinău: Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia centrală”, 2011, – 1062 p. (coautor: Stati Vitalie)
 6. Drept penal. Partea Specială. (Volumul II), Chişinău: Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia centrală”, 2011, – 1324 p. (coautor: Stati Vitalie)
 7. Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chişinău: Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia centrală”, 2013, – 1192 p. (în colab.)
 8. Tratat de drept penal. Partea Specială, (Volumul I), Chișinău: Tipografia Centrală, 2015, – 1328 p. (coautor: Stati Vitalie)
 9. Tratat de drept penal. Partea Specială, (Volumul II), Chișinău: Tipografia Centrală, 2015, – 1298 p.(coautor: Stati Vitalie)

Monografii

 1. Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei, Chişinău: Presa, 1999, – 234 p.
 2. Infracţiuni contra proprietăţii, Chişinău: Tipografia Centrală, 1999, – 347 p.
 3. Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a proprietăţii pe teritoriul Republicii Moldova, Colecţia CODEX. Chişinău: ARC, 2001, – 448 p.
 4. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului. Chişinău: Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia centrală”, 2005, – 675 p.

Articole în reviste și culegeri de specialitate din Republica Moldova
Peste 260 publicații în: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Lucrări studenţeşti”; Legea şi Viaţa; Avocatul Poporului; Revista Naţională de Drept; Закон и жизнь; Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică; Revista de Proprietate Intelectuală „Intellectus”; Revista de Ştiinţe Penale; Revista de Studii şi Cercetări Juridice; Revista ştiinţifică Studia Universitatis; Revista Institutului Naţional al Justiţiei.

Articole în reviste și culegeri de specialitate străine
Peste 30 publicații în: Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Revista de Drept Penal, Bucureşti; Jurnalul de studii juridice, Iaşi; Объединенный  научный журнал, Москва; Гражданин и право, Москва; Российский следователь, Москва; ПРАВО: теория и практика, Москва; Научно-практический журнал «Социальное и пенсионное право», Москва; Налоговые и иные экономические преступления, Ярославль; Научные труды. Российская академия юридических наук. Москва; Теорiя i практика сучасної науки: матерiали Мижнародної науково-практичної конферерентiї, Київ : МЦНД, 2016; Проблеми реализації та забезпечния ефективності правових реформ: збірник матеріалів Міжнародноі юридичноі науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», Київ, 16 червня 2016 року. Тези наукових доповідей; Международная научная конференцмя «Актуальные научные исследования в современном мире» 26-27 июня 2016 г. Сборник научных трудов. Выпуск 6 (14), часть 2. Переяслав-Хмельницкий; Международная конференция «Современные междисциплинарные исследования: история, настоящее, бедещее». 30 июня 2016, Киев: Видавництво «Аграр Медiя Групп», 2016; Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире» 21-22 июля 2016 г. Сборник научных трудов. Выпуск 7 (15), часть 3. Переяслав-Хмельницкий; Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире» 26-27 июля 2016 г. Сборник научных трудов. Выпуск 8 (16), часть 1. Переяслав-Хмельницкий; Международная научная конференцмя «Актуальные научные исследования в современном мире», 26-27 февраля 2017 г., Сборник научных трудов. Выпуск 2 (22), часть 8. Переяслав-Хмельницкий; Публічнеі і Приватне Право: конституційні засади та інноваційні тенденції: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково практичної конференцїї „Актуальна юриспруденція”, Київ, 22 червня 2017 року;  Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», Київ, 19 квітня 2018; Матеріали І Всеукраїнських наукових читань пам’яті академіка С. Дністрянського, Тернопіль, 13-14 квітня 2018 року. Тези наукових доповідей. Київ-Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2018.

Comunicări ştiinţifice
Peste 70 comunicări științifice

Participare la elaborarea proiectelor de legi

 • Proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la examinarea legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al R.M. (nr.594 din 21 februarie 2006);
 • Proiectul Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la examinarea legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al R.M. şi a Codului cu privire la contravenţiile administrative;
 • Proiectul Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la examinarea legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al R.M. cu privire la practica judiciară în cauzele despre huliganism;
 • Proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la examinarea legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al R.M. (art.art. 1831, 415, 2451, 2452);
 • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (art. 12 – Legea serviciului public; art.7 – Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismului; art.art. 21, 122, 122/1 s.a. – Codul Penal al RM), elaborată de Procuratura Republicii Moldova;
 • Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 3036 – din 15.08.2007), elaborată de Comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi, Parlamentul Republicii Moldova.
 • Proiectul asupra oportunităţii considerării executorului judecătoresc în calitate de subiect al infracţiunii prevăzute la art.320 CP RM

Membru în asociaţii profesionale
Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1997 – 2012

Membru în instituţii naţionale / internaţionale
Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe din Moldova, 2013 – 2018
Membru al Colegiului de Calificare a Judecătorilor, 2011 – 2013
Formator al Institutului Național de Justiție, 2010 – 2015

Limbi străine cunoscute
Rusă – fluent

Premii, distincții, decorații
Premiul Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru ciclul de lucrări ştiinţifice în domeniul Dreptului penal şi criminologiei – Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, nr. 19 din 13 martie 2000.
Laureat al Premiului Naţional al Tineretului în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii pentru anul 2000 pentru monografiile „Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei” şi „Infracţiuni contra proprietăţii” – Decizia Colegiului Ministerului Educației și Științei al Republicii Moldova.
Medalia „Meritul Civic” pentru activitate prodigioasă în domeniul jurisprudenței, contribuție substanțială la înfăptuirea justiției și la promovarea reformei judiciare și de drept și înalt profesionalism – Decretul Președintelui Republicii Moldova, nr. 2051-III din 19 octombrie 2004.
Medalia Jubiliară „60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova” pentru contribuţii relevante în procesul de renaştere a sferei ştiinţei şi inovării – Hotărîrea CSŞDT din 29 septembrie 2006.
Medalia „Universitatea de Stat din Moldova”, decernată cu prilejul celei de a 60-a aniversări a Universităţii de Stat din Moldova, 28 septembrie 2006.
Diploma de gradul întîi pentru succese remarcabile şi contribuţia adusă la implementarea şi promovarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale viitorilor jurişti, muncă prodigioasă în dezvoltarea şi eficientizarea activităţii în domeniul juridic şi cu prilejul a 50 ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova -Ordinul Guvernului Republicii Moldova nr. 1802-0299.