Stanislav Copețchi

Stanislav Copețchi

Contact
+ 373 22 57 78 35
scopetchi@yahoo.com

Experiență
Doctor în drept, conferenţiar universitar, Departamentul Drept penal al Facultatăţii de Drept, USM
Oct 2016-prezent: avocat, CA Copeţchi Stanislav
Oct 2014–sep 2016: avocat, ACI Partners

Teza de doctorat: „Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale” (conducător ştiinţific Sergiu Brînza, dr. hab. în drept, prof. univ.)

Publicații
▪ 37 publicaţii, dintre care 1 monografie, 1 ghid metodologic, 1 material metodico-didactic și peste 30 de articole ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale sau în rezumatele comunicărilor ştiinţifice.

Activități obștești
▪ Asociaţia Obştească „Clinica Juridică”, absolvent, 2007 – 2009;
▪ Membru în cadrul Grupului de lucru privind umanizarea politicii penale creat de Ministerul Justiţiei (2015)
▪ Membru în cadrul Grupului de lucru din partea mediului academic privind reformarea legislaţiei în materia traficului de fiinţe umane (2014)