Stela Botnaru

Stela Botnaru

Prodecan, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova

Doctor, conferențiar universitar.

Informații personale
locul nașterii: s.Răuţel, r-nul Fălești, Republica Moldova
data nașterii: 13 iulie 1971

Informații de contact
Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 110, MD-2009, Chişinău
+37379116106  
stelacorlateanu@gmail.com

Domeniile de cercetare
Drept penal (Partea Generală), în special
-cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
-responsabilitatea redusă, iresponsabilitatea
-subiectului infracţiunii
-măsurile de siguranţă
-discernământului persoanei, ş.a.;

Disciplini predate
Drept penal. Partea Generală

Educație și formare
1988-1993- Studii de licență, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept
1993-2000 – Studii de doctorat, Titlul științific: Doctor în drept, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași, România, Facultatea de Drept; Tema tezei de doctor: „Regimul penal și procesual penal al minorilor infractori 

Experiență relevantă
2018 – prezent: Prodecan al Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
2003 – prezent: Conferenţiar universitar, Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
1993 – 2003: Lector universitar, Catedra Drept penal și Criminologie, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Alte responsabilități profesionale
2017- prezent: Membrul Comisiei de Asigurare a Calității la Facultatea Drept a Universității de Stat din Moldova
2016- prezent: Membru în Seminarul Științific de Profil, specialitatea 554.01- Drept penal și execuțional penal, 554.02- Criminologie și 554.03- Drept procesual penal
2005-prezent: Conducător de doctorat, USM, specialitatea 554.01 – Drept penal și execuțional penal

Publicații

Lucrări didactico-științifice

 1. Drept penal. Partea generală, Chişinău: Cartier, 2005, – 624 p. (coautori: Grama M.,Șavga A., Grosu V.)
 2. Drept penal. Partea generală. Volumul I., Chișinău, Tipografia Centrală, 2012, -328 p. (coautori: Grama M., Șavga A., Grosu V.)
 3. Drept penal. Partea generală. Volumul II., Chișinău, Tipografia Centrală, 2016, -336 p. (coautori: Grama M., Șavga A., Martin D.)
 4. Culegere de probleme pentru lecțiile practice la Dreptul penal al R.M.(partea generală), Chișinău, 1998
 5. Culegere de probleme la Drept penal, partea generală, Chișinău, Tipografia Centrală,2004 (coautor Grama M.)
 6. Culegere de probleme la Drept penal, partea generală, Chișinău, Tipografia Centrală,2012 (coautor Grama M.)

Articole în reviste și culegeri de specialitate din Republica Moldova

 1. Participaţia la infracţiunile săvârşite cu vinovătie dublă. // Revista Naţională de Drept, nr.5, 2003.
 2. Некоторые проблемы неосторожной формы вины. // Закон и Жизнь,
  4, 2003.
 3. Cazul fortuit în practica medicală. // Revista Naţională de Drept, nr.3, 2003.
 4. Unele reflecţii asupra persoanelor juridice ca subiect al infracţiunii. // Revista Naţională de Drept, nr.11, 2008, (coautor Buravcenco I.)
 5. Starea de pericol social – condiţie obligatorie pentru luarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. // Revista Naţională de Drept, nr.10-12, 2009, (coautor Buravcenco I.)
 6. Conceptul responsabilităţii reduse în legislaţia Republicii Moldova şi a altor state. // Studia Universitatis, Revista Ştiinţifică a USM, nr.8 (28), Chişinău, 2009, (coautor Buravcenco I.)
 7. Analiza juridico-penală a infracţiunilor privind răspândirea informaţiilor care se referă la obiectele de proprietate industrială, precum şi însuşirea frauduloasă de către un terţ a calităţii de autor sau constrângerea la coautorat (art.1852(1)) // Revista Națională de Drept, nr. 3(114), 2010, ISSN 1811-0770, Chișinău 2010. (coautor Iustin V.)
 8. Dimensiuni conceptuale privind consimţământul victimei în dreptul penal substanţial// Revista Națională de Drept, nr.9-10(120), 2010, ISSN 1811-0770, Chișinău 2010 (coautor Ionuș R.-G.)
 9. Fabricarea invenţiei protejate ca modalitate alternativă de manifestare a infracţiunii privind încălcarea dreptului exclusiv al titularului asupra obiectelor de proprietate industrială// Revista Naţională de Drept, 9-10(120), 2010, ISSN 1811-0770, Chișinău 2010 (coautor Iustin V.)
 10. Limitele consimţământului persoanei la cauzarea de daune propriei sale sănătăți în sfera reglementării juridico-penale// Revista Națională de Drept, nr.7-8(118), 2010, ISSN 1811-0770, Chișinău 2010. (coautor Ionuș R.-G.)
 11. Secretul comercial – obiect al proprietăţii industriale// Revista Națională de Drept, nr.8(131), 2011 ISSN 1811-0770, Chișinău 2011. (coautor Iustin V.)
 12. Subdezvoltarea psihică-cauză care exclude sau diminuează responsabilitatea persoanei fizice în dreptul penal. // Studia Universitatis, nr.2, Chişinău, 2013.
 13. Însemnătatea elementului emotiv în structura tripartită a vinovăţiei în dreptul penal substanţial. // Studia Universitatis, nr.2, Chişinău, 2013.
 14. Controverse şi soluţii în cauzele de pruncucidere şi omor intenţionat privind discernământul diminuat: experienţa instanţelor judecătoreşti din România.// Revista Naţională de Drept, nr.12, 2013.
 15. Categoriile “capacitate psihică”, “discernământ”, “vinovăţie” şi “responsabilitate” în dreptul penal. // Revista Naţională de Drept, nr.11, 2013.
 16. О признании расстройства личности в качестве медицинского критерия ограниченной вменяемости. // Revista Naţională de Drept, nr.3, 2014.
 17. Iresponsabilitatea – cauză care înlătură vinovăţia făptuitorului: definitivarea conceptului. // Revista Naţională de Drept, nr. 2, 2014.
 18. Обзор нормы об ограниченной вменяемости: парадоксы законодательной новеллы. // Revista Naţională de Drept, nr.6, 2014.
 19. Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova. // Studia Universitatis, nr.3 (73), Chişinău, 2014.
 20. Diminuarea sau abolirea discernămîntului ca efect al intoxicaţiei cu alcool sau cu alte substanţe stupefiante: perspectiva juridico-penală. // Studia Universitatis, nr.3 (73), Chişinău, 2014.
 21. Responsabilitatea redusă în pruncucidere: implicaţii juridico-penale. // Studia Universitatis, nr.3 (73), Chişinău, 2014.
 22. Norma cu privire la responsabilitatea redusă în legea penală a Republicii Moldova // Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, Nr.3(83), 2015, ISSN 1814-3199, Chişinău, 2015.
 23. Răspunderea penală a persoanei juridice // Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, Nr.8(88), 2015, ISSN 1814-3199, Chişinău, 2015,(coautor Buruiană O.).
 24. Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului – cauză care înlătură caracterul penal al faptei// Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, nr.11, 2015,  ISSN 1814-3199, Chișinău, 2015 (coautor Polisca C.E.)
 25. Extrădarea și condițiile ei// Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, nr. 8(88), 2015, ISSN 1814-3199, Chișinău, 2015 (coautor Digori I.)
 26. Prevenirea comiterii infracțiunilor de către persoanele juridice cu ajutorul programelor de asistență din partea statului// Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, nr.8(108), 2017, ISSN 1814-3199, Chișinău, 2017 (coautor Buravcenco I.)
 27. Vârsta – condiție a răspunderii penale. Aspecte comparative cu legislația altor state.// Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, nr.3(113), 2018, ISSN 1814-3199, Chișinău, 2018. (coautor Mihalaș I.)
 28. Subiectul infracțiunii de corupere a alegătorilor (prevăzute la art.1811 Cod penal al RM) // Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, nr.8(128), 2019, ISSN 1814-3199,  Chișinău, 2019. (coautor Tanas G.)

Articole în reviste și culegeri de specialitate străine

 1. Cauzele care înlătură sau diminează discernământul persoanei (psychiatric defences) în sistemul common law abordare juridico-penală // Causes which exclude or diminish the person’s discernment (psychiatric defences) in common law: the approach of criminal law. Studia Universitatis Babes- Bolyai- Iurisprudentia , nr.1/2014.
 2. Criminal Liability of Legal Entities in the Legislation of Republic of Moldova. // International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (4), ISSN number is 2149-5939, Istambul, Turcia, decembrie, 2015, (coautorat Buravcenco I.)
 3. Сравнительный анализ ликвидации, как уголовного наказания юридических лиц в Республике Молдова//Кильский журнал Восточноевропейского права 2/2016-1/2017, ISSN 1439-7935. (coautor Buravcenco I.)
 4. Incriminarea faptelor de corupere a alegătorilor şi altor infracţiuni electorale în Austria. Aspecte de drept comparat.// Incrimination of electoral corruption and other varieties of the electoral fraud in Austria. Aspects of comparative law.// Studia Universitatis Babes- Bolyai- Iurisprudentia , nr.4/2019. (coautor Tanas G.)

Comunicări ştiinţifice
Peste 55 comunicări științifice, atât în Republica Moldova, cât și în străinătate                              

Stagieri în ţară şi în străinătate

 1. Ungaria, Budapesta, 17-20 martie 2009, Seminarul anual în baza Proiectului PILI (PUBLIC INTEREST LAW INSTITUTE), Promovarea Reformei Institutului Juridic Superior.
 2. Republica Moldova, Chişinău, 11 aprilie 2013, Seminarul de instruire metodico-didactică,organizat de Comisia de Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Drept a USM.
 3. Republica Moldova, Chișinău, 4-11 aprilie 2019, Modul de formare continuă
  ”Branding personal și profesional”, organizat de Departamentul formare continuă, USM.
 4. Republica Moldova, Chișinău, Programul de trening ”Mediator Skills Training”,15 mai 2019, organizat de Ambasada Marii Britanii în RM.

Membru în instituţii naţionale / internaţionale
Membru în Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, 2018-prezent

Limbi străine cunoscute
Rusă – fluent

Premii, distincții, decorații
Medalia „Universitatea de Stat din Moldova”, decernată cu prilejul celei de a 60-a aniversări a Universităţii de Stat din Moldova, 28 septembrie 2006.