Svetlana Slusarenco

Svetlana Slusarenco

Contacte
Tel: 0691 43 020
E-mail: slusarenco75@mail.ru

Educație
2004-2010: Doctor în drept,Tema tezei de doctorat: „Reglementarea ştiinţifico-juridică a statutului cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica Moldova” (conducător Cobăneanu Sergiu, dr. în drept, prof. univ.);
1999-2000: Studii master, Universitatea de Stat din Modova, Facultatea Drept a Universității de Stat din Moldova;
1993-1998: licențiat în drept, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.

Experiență profesională
2019-prezent: Președintele Colegiului Disciplinar, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din RM;
2019-prezent: Membru al Consiliului științific consultativ de pe lângă Curtea Constituțională a RM;
2019-prezent: Mediator, Atestat nr. 941;
2018-prezent: Directorul Școlii Doctorale Științe Juridice, USM;
2018-prezent: Membru al Consiliului Științific al USM;
2018-prezent: Președintele Consiliului Școlii doctorale Științe Juridice, USM;
2016-prezent: Membru al Școlii Doctorale Științe Juridice, Facultatea de Drept Universitatea de Stat din Moldova, Specialitatea 552.01 Drept constitutional;
2016-prezent: Membru al Consiliului Științific de Profil, Specialitatea 552.01 Drept constituțional;
2016-prezent: Membru al Seminarului ştiinţific de profil: Specialitatea: 552.01. Drept constituţional; 552.02. Drept administrativ; 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal), Universitatea de Stat din Moldova;
2015-prezent: Conferenţiar universitar, titular al Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
2014-2018: Șefa Secției Știință și Inovare, USPEE ”Constantin Stere”;
2013-prezent: Avocat, Cabinetul Avocatului ”Svetlana Slusarenco”.