Tatiana Macovei

Partener CASA DE AVOCATURĂ MACOVEI ENACHI, Avocat,  doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Univeristatea de Stat din Moldova

Informații personale
locul nașterii: Republica Moldova, Ialoveni
data nașterii: 22 octombrie 1983

Informații de contact
+37379355570
tatiana.macovei@melegal.md

Educație și formare

2009-2012 – doctorandă, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

2006-2007 – masterandă , Facultatea de Drept, Univsitatatea de Stat din Moldova

2002-2006  – studentă, Facultatea de Drept, Univsitatatea de Stat din Moldova

Experiență relevantă

2016 (septembrie) – 2017(februarie)  – Minsiterul Justiției, membru al comisiei de concurs pentru admiterea in profesia de notar
2008-2009 – monitor în cadrul ședințelor de judecată, OSCE
2007 –prezent  –  avocat Casa de avocatură MACOVEI ENACHI
2006 -2007 – avocat stagiar, BAA Mircea Macovei și partenerii
2003-2006 – consultant juridic, Asociația obștească Clinica Juridică pe lângă Facultatea de Drept. Universitatea de Stat din Moldova

Varia

Limbi cunoscute: româna (limba maternă), engleza (fluent), rusa (fluent)

Publicații

2016:

1. Eșanu O., Macovei T, Litigii de muncă. (ediţie reeditată) Chişinău: Tipografia centrală, 2016, p. 292, ISBN: 97899755359
2. Macovei T. Noțiunea și natura juridică a litigiilor de muncă. În: Revista Legea și Viața, 2016, nr. 4, p. 11-16.
3. Macovei T. Subiecții litigiilor de muncă. În: Revista Națională de Drept, Chișinău, 2016, nr. 4, p. 13-17.
4. Macovei T. Cadrul conceptual general al interzicerii discriminării după criteriul de sex în domeniul raporturilor juridice de muncă ale femeilor. În: Revista Legea și Viața, 2016, nr. 5, p. 24-27.
5. Macovei T. Procedura de soluționare a litigiilor individuale de muncă de către instanța de judecată. Conferința internațională științifico-practică Teoria și practica administrării publice. Chișinău, 20 mai 2016, /0, 42 c.a.)
6. Macovei T. Caracteristica generală a hărțuirii morale a salariaților. Conferința științifică națională cu participare internațională. Chișinău, 28-29 septembrie 2016, p. 159-162, 0,2 coli de autor
7. Macovei T. Condiții de fond privind dovedirea discriminării directe după criteriul de sex în domeniul raporturilor juridice de muncă. Conferința științifică națională cu participare internațională. Chișinău, 28-29 septembrie  2016, p. 162-165, 0,22 coli de autor.
8. Macovei T. Aplicarea acţiunilor afirmative în exercitarea dreptului la muncă de către femei: pro sau contra? Conferința științifică națională cu participare internațională. Chișinău, 28-29 septembrie  2016, 0.66 coli de autor (nepublicat).
9. Macovei T. Noțiunea și clasificarea conflictelor colective de muncă. În: Revista Legea și viața, 2016, nr. 9, p. 21-25.
10. Macovei T. Trimiterea în deplasare în interes de serviciu. În: Revista Legea și viața, 2016, nr. 12, p. 31-34.

2017:

Macovei T. Asigurarea exercitării dreptului la muncă al femeilor prin intermediul acţiunilor afirmative. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională teoria şi practica administrării publice din 19 mai 2017.p. 287-292, 0,42 coli de autor.

Macovei T. Adaptarea rezonabilă: realităţi şi deziderate. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internațională „Integrare prin cercetare şi inovare” Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 9-10 noiembrie 2017, 0,15, coli de autor.

2018:

Conferința stiintifică națională cu participare internațională INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE din 8-9 noiembrie 2018, Universitatatea de Stat din Moldova, Tema comuncicării Norme speciale privind protecția dreptului la muncă al persoanelor cu diabilități.c.a.0.16

2019:

Macovei T. (coautori: Romandaș N., Boișteanu Ed. ). Dreptul muncii. Culegere de spețe pentru uzul studenților (ciclul I și II). Material metodico-didactic. Chișinău, 2019.

Macovei T. Căile de asigurare a disciplinei muncii în cadrul unității. Conferința științifică internațională Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice, ed. V-a, din 1 martie 2019, Materialele conferinței p. 312-316.

Macovei T. Dreptul la muncă la femeilor: retrospectivă istorică. Conferința științifică națională cu participare internațională Statul și dreptul între tradiție și modernitate din 28 martie 2019 (în curs de publicare)

Macovei T. Protecția vieții private a salariatului la locul de muncă. Conferința internațională științifico-practică Teoria și practica administrării publice din 17 mai 2019, Materialele conferinței p.363-367.

Macovei T. Mobbingul organizațional. Conferința științifică realități și perspective ale învățământului juridic național, Chișinău, 1-2 octombrie 2019 (în curs de publicare)

Macovei T. Acțiunile afirmative aplicabile în sfera muncii. Conferința științifică națională cu participare internațională Integrare prin cercetare și inovare din 7-8 noiembrie 2019. Rezumate ale comunicărilor științe juridice și economice, p. 316-319, CEP USM 2019.

Macovei T. Reglementarea activităţii prin telemuncă în Republica Moldova. Conferința științifico-practică: Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informaționale.Chișinău, 12-13 noiembrie 2019.