Veaceslav Botnari

Contacte
vbotnari@mail.ru

Educație:
Magistru în drept – Universitatea de Stat din Moldova 2014
Licență în drept – Universitatea de Stat din Moldova 2012
Licență în științe economice – Academia de Studii Economice 2012

Experiență profesională:
 2015-prezent: Lector, Universitatea de Stat din Moldova;
2015-prezent: Avocat, CA „Veaceslav Botnari”;
2013-2016: Asistent universitar – Academia de Studii Economice.