Veronica Mocanu

Veronica Mocanu

Prodecan, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova

Doctor, conferențiar universitar.

Contact
mocanuveronica@mail.ru

Domenii de cercetare
drept informațional, protecția datelor cu caracter personal, reglementarea societății informaționale

Disciplini predate
Protectia datelor cu caracter personal
Drept informațional
Bazele reglementării societății informaționale
Teoria generală a dreptului
Istoria dreptului românesc
Logica juridică

Studii
Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2013
Tema tezei doctorat: „Dimensiunea juridică a protecției datelor cu caracter personal”
Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010
Licență în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Activitatea personală
lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2008 – prezent

Publicații

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova
Globalizarea-factor de configurare a unui drept universal. Perspective de reglementare // Revista științifico-practică „Legea și Viața”, Chișinău, 2012, nr. 8 (248), p. 35-41
Subiecții dreptului protecției datelor cu caracter personal // Revista științifico-practică „Legea și Viața”, Chișinău, 2012, nr. 7 (24), p. 51-58
Delimitări conceptuale în legislația și literatura juridică privind abordarea protecției datelor cu caracter personal // Revista științifico-practică „Legea și Viața”, Chișinău, 2012, nr. 10 (250), p. 36-45
The field of personal data protection-specific area of regulation // Revista științifico-practică „Legea și Viața”, Chișinău, 2012, nr. 9 (249), p. 23-32
Natura juridică a dreptului la protecția datelor cu caracter personal // Revista științifică „Studias Universitas”-Seria „Științe sociale”, Chișinău, 2012, nr, 8 (58), p. 12-18
Realizarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal // Revista Națională de Drept, Chișinău, 2012, nr. 9 (144), p. 2-8

II. Articole în reviste de specilitate străine
The field of personal data protection-specific regulatory design // Journal of Legal Studies published on behalf of „Petre Andrei” University, Faculty of Law, Iași, 2012, nr. 3-4, p. 59-75

III. Comunicări ştiinţifice
Dreptul protecţiei datelor cu caracter personal în Republica Moldova – evaluarea a realizărilor şi identificarea perspectivelor // Culegerea „Europenizarea faţetele procesului”, Chişinău, 2013, p. 291-300.
Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal – expresie a bunei guvernări // „Teorii şi practici ale guvernării democratice”, sesiune de comunicat. Şt. (2011; Chişinău), p.122-129

Limbi străine cunoscute
Rusa – fluent
Engleza – fluent
Franceza – bine