Viorica Bejan

Viorica Bejan este avocat licențiat, asociat senior în cadrul ACI Partners și deține un LL.M. în dreptul afacerilor la Universitatea Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Viorica este specializată în drept bancar, conformitate AML/CFT și legislația piețelor de capital, drept societar și comercial,  guvernanța corporativă, restructurare și insolvență, domeniul regulator.     

Viorica deține o experiență extraordinară în domeniul consultantei juridice de mai mult de 10 ani, perioadă în care, în calitate de asociat senior la Gladei și Partenerii, a asistat organizații financiare internaționale precum Banca Mondială, BERD, IFC, donatori externi precum USAID, GIZ Moldova, etc., dar și întreprinderi multinaționale și locale într-o serie de proiecte de calibru pentru Republica Moldova.  

Viorica s-a manifestat atât în proiecte de reformă de scară largă în domeniile comercial, corporativ și regulator, cât și în proiecte de asistență juridică la deschiderea, organizarea și lichidarea afacerii, proceduri judiciare și de insolvabilitate.  

La fel, Viorica a activat mai mult de 2 ani în calitate de director de departament juridic în cadrul BNM, unde a participat inclusiv la elaborarea și avizarea juridică a actelor normative și administrative emise de BNM în calitate de autoritate de supraveghere, licențiere, autorizare și reglementare, precum și a actelor juridice ce țin de organizarea internă a BNM (contracte și achiziții, litigii de muncă, contabilitate, etc.) și a asigurat reprezentarea judiciară a BNM.  

Viorica a mai participat și asigurat asistența juridică BNM în cadrul vizitelor de asistență tehnică desfășurate de Fondul Monetar Internațional în Moldova, în partea ce ține de supravegherea sistemului bancar în Republica Moldova. De asemenea, Viorica a efectuat un stagiu profesional în Franța, CIC Banque Privee (Departamentul juridic).  

Viorica este membru al Uniunii Avocaților din Moldova și formator în cadrul Centrului de Instruire al Avocaților al UAM.