Vitalie Stati

Vitalie Stati

Contact: 
E-mail: stativitalie71@gmail.com

Domenii de cercetare
Partea specială a dreptului penal

Disciplini predate
– Drept penal. Partea Specială (ciclul I – Licenţă)
– Infracţiuni economice (master 90 credite)

Studii
– Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002
– Tema tezei de doctorat: „Răspunderea penală pentru infracţiuni legate de insolvabilitate”
– Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1999

Activitatea profesională
– Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003-prezent
– Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1999-2003
– Formator, Institutul Naţional al Justiţiei, 2006-2009